www.gryphel.com/c/minivmac/local/dutch - feedback

Mini vMac

Dutch Localization


/*
	STRCNDUT.h

	Copyright (C) 2006 Luc Pauwels, Paul C. Pratt

	You can redistribute this file and/or modify it under the terms
	of version 2 of the GNU General Public License as published by
	the Free Software Foundation.  You should have received a copy
	of the license along with this file; see the file COPYING.

	This file is distributed in the hope that it will be useful,
	but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
	MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
	license for more details.
*/

/*
	STRing CoNstants for DUTch

	These strings were translated by Luc Pauwels.
*/

#define kStrAboutTitle "Over ^p"
#define kStrAboutMessage "Gebruik het ‘A’-commando van de ^p controlemodus om meer informatie over deze applicatie te tonen. Om meer te weten te komen over de controlemodus, zie “Meer Commando’s…” in het “Speciaal” menu."

#define kStrMoreCommandsTitle "Meer commando’s zijn beschikbaar in de ^p controlemodus."
#define kStrMoreCommandsMessage "Om naar de controlemodus te gaan, hou de ‘control’ toets ingedrukt. Je blijft in de controlemodus zolang je de ‘control’ toets ingedrukt houdt.  Type ‘H’ in de controlemodus om een lijst van beschikbare commando’s te zien."

#define kStrTooManyImagesTitle "Teveel schijfkopiebestanden"
#define kStrTooManyImagesMessage "Het maximaal aantal schijfkopiebestanden is in gebruik.  Probeer er één te verwijderen."

#define kStrImageInUseTitle "Schijfkopiebestand in gebruik"
#define kStrImageInUseMessage "Ik kan het schijfkopiebestand niet openen omdat het al in gebruik is door een andere applicatie of omdat het al geopend is in ^p."

#define kStrOutOfMemTitle "Niet genoeg geheugen"
#define kStrOutOfMemMessage "Er is niet genoeg geheugen beschikbaar om ^p te openen."

#define kStrNoROMTitle "ROM bestand niet gevonden"
#define kStrNoROMMessage "Ik kan het ROM bestand “^r” niet vinden. Voor meer informatie, zie “^w”."

#define kStrCorruptedROMTitle "ROM controlegetal verkeerd"
#define kStrCorruptedROMMessage "Het ROM bestand “^r” is mogelijk beschadigd."

#define kStrUnsupportedROMTitle "Niet ondersteunde ROM"
#define kStrUnsupportedROMMessage "Het ROM bestand “^r” werd succesvol ingeladen, maar ik ondersteun deze ROM versie niet."

#define kStrQuitWarningTitle "Zet de geëmuleerde computer uit vooraleer de applicatie te stoppen."
#define kStrQuitWarningMessage "Om ^p geforceerd te stoppen, met het risico dat het gebruikte schijfkopiebestand beschadigd geraakt, gebruik het ‘Q’ commando van de ^p controlemodus. Om meer te weten te komen over de controlemodus, zie “Meer Commando’s” in het “Speciaal” menu."

#define kStrReportAbnormalTitle "Abnormale situatie"
#define kStrReportAbnormalMessage "De geëmuleerde computer probeert een operatie uit te voeren die onder normale omstandigheden niet kan voorkomen."

#define kStrBadArgTitle "Onbekend argument"
#define kStrBadArgMessage "Ik herkende één van de commandolijn-argumenten niet en heb het genegeerd."

#define kStrOpenFailTitle "Open operatie gefaald"
#define kStrOpenFailMessage "Ik kon het schijfkopiebestand niet openen."

#define kStrNoReadROMTitle "Het ROM bestand kan niet gelezen worden"
#define kStrNoReadROMMessage "Ik kon het ROM bestand “^r”vinden, maar ik kon het niet lezen."

#define kStrShortROMTitle "ROM bestand te kort"
#define kStrShortROMMessage "Het ROM bestand “^r” is korter dan verwacht."

/* state of a boolean option */
#define kStrOn "aan"
#define kStrOff "uit"

/* state of a key */
#define kStrPressed "ingedrukt"
#define kStrReleased "losgelaten"

/* state of Stopped */
#define kStrStoppedOn kStrOn
#define kStrStoppedOff kStrOff

/* About Screen */
#define kStrProgramInfo "^v"
#define kStrSponsorIs "^v. This variation is made for:"
#define kStrWorkOfMany "Copyright ^y. ^p is het werk van velen. Deze versie wordt onderhouden door:"
#define kStrForMoreInfo "Voor meer informatie, zie:"
#define kStrLicense "^p wordt verspreid onder de voorwaarden van de GNU Public License, versie 2."
#define kStrDisclaimer " ^p wordt verspreid in de hoop dat het bruikbaar is, maar ZONDER ENIGE GARANTIE, zelfs zonder impliciete garanties van VERKOOPBAARHEID noch BRUIKBAARHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEINDE."

/* Help Screen */
#define kStrHowToLeaveControl "Laat de ‘control’ toets los om de controlemodus te verlaten."
#define kStrHowToPickACommand "Zoniet, typ een letter.  De beschikbare commando’s zijn:"
#define kStrCmdAbout "Over ^p (informatie over deze versie)"
#define kStrCmdOpenDiskImage "Open schijfkopiebstand…"
#define kStrCmdQuit "Stop"
#define kStrCmdSpeedControl "Snelheidscontrole… (^s)"
#define kStrCmdMagnifyToggle "Schermvergroting (^g)"
#define kStrCmdFullScrnToggle "Gebruik het volledig scherm (^f)"
#define kStrCmdCtrlKeyToggle "Geëmuleerde ‘control’ toets (^k)"
#define kStrCmdReset "Herstart"
#define kStrCmdInterrupt "Onderbreek"
#define kStrCmdHelp "Hulp (toon deze pagina)"

/* Speed Control Screen */
#define kStrCurrentSpeed "Huidige snelheid: ^s"
#define kStrSpeedAllOut "Zo snel mogelijk"
#define kStrSpeedStopped "Stopschakelaar (^h)"
#define kStrSpeedBackToggle "Schakelaar om in de achtergrond te draaien (^b)"
#define kStrSpeedAutoSlowToggle "AutoSlow (^l)"
#define kStrSpeedExit "Verlaat Snelheidscontrole"

#define kStrNewSpeed "Snelheid: ^s"
#define kStrSpeedValueAllOut kStrSpeedAllOut

#define kStrNewStopped "Stopschakelaar is ^h."
#define kStrNewRunInBack "In de achtergrond draaien is ^b."
#define kStrNewAutoSlow "AutoSlow is ^l."

#define kStrNewMagnify "Schermvergroting is ^g."

#define kStrNewFullScreen "Volledig scherm gebruiken is ^f."

#define kStrNewCntrlKey "Geëmuleerde ‘control’ toets ^k."

#define kStrCmdCancel "annuleer"

#define kStrConfirmReset "Bent u er zeker van dat u de geëmuleerde computer wilt herstarten?  Werk dat niet bewaard werd zal verloren gaan, en er bestaat een kans dat het gebruikte schijfkopiebestand beschadigd geraakt. Typ een letter:"
#define kStrResetDo "herstart"
#define kStrResetNo kStrCmdCancel

#define kStrHaveReset "De geëmuleerde computer werd herstart"

#define kStrCancelledReset "Herstart werd geannuleerd"

#define kStrConfirmInterrupt "Bent u er zeker van dat u de geëmuleerde computer wilt onderbreken?  Dit zal de eventueel geïnstalleerde debugger activeren. Typ een letter:"
#define kStrInterruptDo "onderbreken"
#define kStrInterruptNo kStrCmdCancel

#define kStrHaveInterrupted "De geëmuleerde computer werd onderbroken"

#define kStrCancelledInterrupt "Onderbreking geannuleerd"

#define kStrConfirmQuit "Bent u er zeker van dat u wilt ^p wilt stoppen?  U zou eerst de geëmuleerde computer moeten uitzetten alvorens te stoppen om beschadiging van het gebruikte schijfkopiebestand te vermijden. Typ een letter:"
#define kStrQuitDo "stop"
#define kStrQuitNo kStrCmdCancel

#define kStrCancelledQuit "Stoppen geannuleerd"

#define kStrModeConfirmReset "Controlemodus : Bevesting herstarten"
#define kStrModeConfirmInterrupt "Controlemodus : Bevesting onderbreking"
#define kStrModeConfirmQuit "Controlemodus : Bevesting stoppen"
#define kStrModeSpeedControl "Controlemodus : Snelheidscontrole"
#define kStrModeControlBase "Controlemodus (Typ ‘H’ voor meer hulp)"
#define kStrModeControlHelp "Controlemodus"
#define kStrModeMessage "Boodschap (Typ ‘C’ om verder te gaan)"

#define kStrMenuFile "Archief"
#define kStrMenuSpecial "Speciaal"
#define kStrMenuHelp "Hulp"

#define kStrMenuItemAbout "Over ^p"
#define kStrMenuItemOpen "Open schijfkopiebestand"
#define kStrMenuItemQuit "Stop"
#define kStrMenuItemMore "Meer Commando’s"

#define kStrAppMenuItemHide "Verberg ^p"
#define kStrAppMenuItemHideOthers "Verberg andere"
#define kStrAppMenuItemShowAll "Toon alles"
#define kStrAppMenuItemQuit "Stop ^p"

www.gryphel.com/c/minivmac/local/dutch - feedback
copyright (c) 2017 - last update 10/13/2017