www.gryphel.com/c/minivmac/local/czech - feedback

Mini vMac

Czech Localization


/*
	STRCNCZE.h

	Copyright (C) 2017 Anonymous, Paul C. Pratt

	You can redistribute this file and/or modify it under the terms
	of version 2 of the GNU General Public License as published by
	the Free Software Foundation.  You should have received a copy
	of the license along with this file; see the file COPYING.

	This file is distributed in the hope that it will be useful,
	but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
	MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
	license for more details.
*/

/*
	STRing CoNstants for CZEch

	These strings were translated by Anonymous.
*/

#define kStrAboutTitle "O programu"
#define kStrAboutMessage "Pro zobrazení informací o programu, použijte příkaz ‘A’ v ovládacím módu ^p. Pro informace o ovládacím módu, podívejte se do “Více příkazů…” v menu “Další možnosti”."

#define kStrMoreCommandsTitle "V kontrolním módu ^p jsou dostupné další příkazy."
#define kStrMoreCommandsMessage "pro použití ovládacího módu stiskněte a držte ‘^c’. V ovládacím módu zůstanete, dokud nepustíte ‘^c’. stiskněte ‘H’ v ovládacím módu pro zobrazení dostupných příkazů."

#define kStrTooManyImagesTitle "Příliš mnoho obrazů disků"
#define kStrTooManyImagesMessage "Tolik obrazů disků připojit nezvládnu. zkuste jeden odpojit."

#define kStrImageInUseTitle "Obraz disku je používán"
#define kStrImageInUseMessage "Nemohu připojit obraz disku, protože je používán jinou aplikací nebo otevřen v ^p."

#define kStrOutOfMemTitle "Nedostatek paměti"
#define kStrOutOfMemMessage "Pro suštění ^p není dostatek paměti."

#define kStrNoROMTitle "ROM nenalezen"
#define kStrNoROMMessage "Nemohu najít soubor ROM “^r”. Pro více informací se podívejte na: “^w”."

#define kStrCorruptedROMTitle "Kontrolní součet ROMu selhal"
#define kStrCorruptedROMMessage "ROM “^r” může být poškozen."

#define kStrUnsupportedROMTitle "Nepodporovaný ROM"
#define kStrUnsupportedROMMessage "ROM “^r” se úspěšně načetl, ale s touto verzí ROMu neumím pracovat."

#define kStrQuitWarningTitle "Prosím vypněte emulovaný počítač před zavřením."
#define kStrQuitWarningMessage "Pro vynucení zavření ^p (riskujete poškození připojených disků),použijte příkaz ‘Q’ ovládacího módu ^p. Pro informace o ovládacím módu, podívejte se do “Více příkazů…” v menu “Další možnosti”."

#define kStrReportAbnormalTitle "Abnormální situace"
#define kStrReportAbnormalMessage "Emulovaný počíteč se pokouší o operaci, která nebyla očekávána při běžném používání."

#define kStrBadArgTitle "Neznámý argument"
#define kStrBadArgMessage "Nerozumím jednomu z příkazových argumentů, budu ho ignorovat."

#define kStrOpenFailTitle "Otevření selhalo"
#define kStrOpenFailMessage "Neopdařilo se mi otevřít obraz disku."

#define kStrNoReadROMTitle "Nečitelný ROM"
#define kStrNoReadROMMessage "Našel jsem ROM “^r”, ale nemohu ho přečíst."

#define kStrShortROMTitle "Příliš krátký ROM"
#define kStrShortROMMessage "ROM “^r” je kratší než obvykle."

/* state of a boolean option */
#define kStrOn "on"
#define kStrOff "off"

/* state of a key */
#define kStrPressed "stisknuto"
#define kStrReleased "puštěno"

/* state of Stopped */
#define kStrStoppedOn kStrOn
#define kStrStoppedOff kStrOff

/* About Screen */
#define kStrProgramInfo "^v"
#define kStrSponsorIs "^v. Tuto variaci sponzoruje:"
#define kStrWorkOfMany "Copyright ^y. ^p Obsahuje práci mnoha lidí. Tuto verzi udržuje:"
#define kStrForMoreInfo "Pro více informací jděte na:"
#define kStrLicense "^p je distribuován poj licencí GNU GPL, verze 2."
#define kStrDisclaimer " ^p je distribuován s nadějí, že ude používán, ale BEZ JAKÉKOLIV ZÁRUKY; též bez implikované záruky OBCHODOVATELNOSTI nebo VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL."

/* Help Screen */
#define kStrHowToLeaveControl "Pro opuštění ovládácího módu pusťte ‘^c’."
#define kStrHowToPickACommand "jinak stiskněte písmeno. Dostupné příkazy jsou:"
#define kStrCmdAbout "O programu (informace o verzi)"
#define kStrCmdOpenDiskImage "Otevřít obraz disku"
#define kStrCmdQuit "Zavřít"
#define kStrCmdSpeedControl "Ovládání rychlosti… (^s)"
#define kStrCmdMagnifyToggle "Přiblížení (^g)"
#define kStrCmdFullScrnToggle "Celá obrazovka (^f)"
#define kStrCmdCtrlKeyToggle "Přepínání emulovaného ‘^m’ (^k)"
#define kStrCmdReset "Reset"
#define kStrCmdInterrupt "Vyrušit"
#define kStrCmdHelp "Pomoc (ukázát tuto stránku)"

/* Speed Control Screen */
#define kStrCurrentSpeed "Současná rychlost: ^s"
#define kStrSpeedAllOut "Maximum"
#define kStrSpeedStopped "zastavit (^h)"
#define kStrSpeedBackToggle "běžět v pozadí (^b)"
#define kStrSpeedAutoSlowToggle "automatické zpomalení (^l)"
#define kStrSpeedExit "Zavřít ovládání rychlosti"

#define kStrNewSpeed "Rychlost: ^s"
#define kStrSpeedValueAllOut kStrSpeedAllOut

#define kStrNewStopped "Je zastaven: ^h."
#define kStrNewRunInBack "Běží na pozadí: ^b."
#define kStrNewAutoSlow "Je automaticky zpomalen: ^l."

#define kStrNewMagnify "Přiblížení: ^g."

#define kStrNewFullScreen "Na celou obrazovku: ^f."

#define kStrNewCntrlKey "Emulovaný ‘^m’: ^k."

#define kStrCmdCancel "Storno"

#define kStrConfirmReset "Opravdu chcete resetovat emulovaný počítač? Ztratíte neuložené změny a riskujete poškození připojených obrazů disků. Stiskněte písmeno:"
#define kStrResetDo "resetovat"
#define kStrResetNo kStrCmdCancel

#define kStrHaveReset "Resetoval jsem emulovaný počítač"

#define kStrCancelledReset "Resetování zrušeno"

#define kStrConfirmInterrupt "Opravdu chcete vyrušit emulovaný počítač? Spustí se nainstalovaný debugger. Stiskněte písmeno:"
#define kStrInterruptDo "vyrušit"
#define kStrInterruptNo kStrCmdCancel

#define kStrHaveInterrupted "Vyrušil jsem emulovaný počítač"

#define kStrCancelledInterrupt "Vyrušení zrušeno"

#define kStrConfirmQuit "Opravdu chcete zavřít ^p? Měli byste vypnout emulovaný počítač před vypnutím pro zabránění poškození připojených obrazů disků. Stiskněte písmeno:"
#define kStrQuitDo "odejít"
#define kStrQuitNo kStrCmdCancel

#define kStrCancelledQuit "Zavření zrušeno"

#define kStrModeConfirmReset " : Confirm Reset"
#define kStrModeConfirmInterrupt "ovládácí mód : Potvrdit vyrušení"
#define kStrModeConfirmQuit "ovládácí mód : Potvrdit zavření"
#define kStrModeSpeedControl "ovládácí mód : Ovládání rychlosti"
#define kStrModeControlBase "ovládácí mód (stiskněte ‘H’ pro pomoc) "
#define kStrModeControlHelp "ovládácí mód"
#define kStrModeMessage "Zpráva (Stiskněte ‘C’ pro pokračování)"

#define kStrMenuFile "Soubor"
#define kStrMenuSpecial "Další možnosti"
#define kStrMenuHelp "Pomoc"

#define kStrMenuItemAbout "O ^p"
#define kStrMenuItemOpen "Otevřít obraz disku"
#define kStrMenuItemQuit "Odejít"
#define kStrMenuItemMore "Více příkazů"

#define kStrAppMenuItemHide "Skrýt ^p"
#define kStrAppMenuItemHideOthers "Skrýt ostatní"
#define kStrAppMenuItemShowAll "Zobrazit vše"
#define kStrAppMenuItemQuit "Ukončit ^p"

#define kStrCmdCopyOptions "Kopírovat variation options"
#define kStrHaveCopiedOptions "Variation options zkopírovány"

www.gryphel.com/c/minivmac/local/czech - feedback
copyright (c) 2018 - last update 9/26/2018