www.gryphel.com/c/minivmac/local/sr_cyrl - feedback

Mini vMac

Serbian Cyrillic Localization


/*
	STRCNSRC.h

	Copyright (C) 2018 SerbXenomorph, Paul C. Pratt

	You can redistribute this file and/or modify it under the terms
	of version 2 of the GNU General Public License as published by
	the Free Software Foundation.  You should have received a copy
	of the license along with this file; see the file COPYING.

	This file is distributed in the hope that it will be useful,
	but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
	MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
	license for more details.
*/

/*
	STRing CoNstants for SeRbian Cyrillic
	Translated by SerbXenomorph
	- If no support Unicode/UTF-8, etc. support, online cyrillic to latin convertor will be enough. 
	- I have made some suggestions in the comments to avoid string repetition.
*/

#define kStrAboutTitle "О програму"
#define kStrAboutMessage "Да би се показале информације о програму, користите ‘A’ команду мода контроле ^p . Да сазнате више о контролном моду, видите “Још команди…” у “Special” менију."

#define kStrMoreCommandsTitle "Више команда је доступно у моду контроле ^p."
#define kStrMoreCommandsMessage "Да би сте ушли у контролни мод, претисните тастер ‘^c’. остаћете у њему док га не пустите. Претисните ‘H’ да прикажете листу доступних команди."

#define kStrTooManyImagesTitle "Превише дисковних датотека"
#define kStrTooManyImagesMessage "Не могу монтирати толико дисковних датотека. Избаците једну."

#define kStrImageInUseTitle "Дисковна датотека се користи"
#define kStrImageInUseMessage "Не могу монтирати дисковну датотеку ^p како се већ користи у другом програму."

#define kStrOutOfMemTitle "Нема довољно меморије"
#define kStrOutOfMemMessage "Нема довољно меморије да би се покренуо ^p."
/*
	This can possibly be defined as ("%s  да би се покренуо ^p.", kStrOutOfMemTitle) to avoid duplicated string, if used in a printf() like function.
*/

#define kStrNoROMTitle "Не могу наћи ROM датотеку"
#define kStrNoROMMessage "Не могу наћи ROM датотеку “^r”. За више информација, видите: “^w”."
/*
	Same for this
*/

#define kStrCorruptedROMTitle "ROM провера неуспешна"
#define kStrCorruptedROMMessage "ROM датотека “^r” је можда оштећена."

#define kStrUnsupportedROMTitle "Неподржани ROM"
#define kStrUnsupportedROMMessage "ROM датотека “^r” се учитала успешно, али не подржавам ROM верзију."

#define kStrQuitWarningTitle "Молимо угасите емулисани компјутер пре него што изађете из програма."
#define kStrQuitWarningMessage "Да бисте присилили ^p да изађе, са ризиком да се дисковни фајлови оштете, користи ‘Q’ команду контролног мода ^p. Да сазнате више о контролном моду, видите “Још команди…” у “Special” менију."

#define kStrReportAbnormalTitle "Абнормална ситуација"
#define kStrReportAbnormalMessage "Емулисани рачунар је покушао операцију која не би требало де се изврши при нормалном коришћењу."

#define kStrBadArgTitle "Непознати аргумент"
#define kStrBadArgMessage "Нисам разумео један од аргумената командне линије, и игнорисао га."

#define kStrOpenFailTitle "Отварање неуспешно"
#define kStrOpenFailMessage "Нисам могао отворити дисковну датотеку."

#define kStrNoReadROMTitle "ROM датотека нечитљива"
#define kStrNoReadROMMessage "Пронашао сам ROM датотеку “^r”, али је не могу прочитати."

#define kStrShortROMTitle "ROM датотека прекратка"
#define kStrShortROMMessage "ROM датотека “^r” је краћа него што би требала да буде."

/* state of a boolean option */
#define kStrOn "Вкључен"
#define kStrOff "Искључен"

/* state of a key */
#define kStrPressed "притиснут"
#define kStrReleased "пуштен"

/* state of Stopped */
#define kStrStoppedOn kStrOn
#define kStrStoppedOff kStrOff

/* About Screen */
#define kStrProgramInfo "^v"
#define kStrSponsorIs "^v. Ова варијација је направљена за:"
#define kStrWorkOfMany "Заштићено ауторским правима ^y. ^p садржи рад много људи. Ову верзију одржава:"
#define kStrForMoreInfo "За више информација, видите:"
#define kStrLicense "^p је дистрибуиран под налозима GNU јавне лиценце, верзије 2."
#define kStrDisclaimer " ^p је дистрибуиран у нади да ће бити користан, али БеЗ ГаРаНцИјЕ.;  чак и БеЗ УтРжИвОсТи или ПрИкЛаДнОсТи За ОдРеЂеНу СвРхУ."

/* Help Screen */
#define kStrHowToLeaveControl "да бисте изашли из контролног мода, пустите тастер ‘^c’."
#define kStrHowToPickACommand "У другом случају, откуцајте слово. Доступне команде су:"
#define kStrCmdAbout "О програму (информације о верзији)"
#define kStrCmdOpenDiskImage "Отвори дисковну датотеку…"
#define kStrCmdQuit "Изађи"
#define kStrCmdSpeedControl "Контрола брзине… (^s)"
#define kStrCmdMagnifyToggle "Прекидач лупе (^g)"
#define kStrCmdFullScrnToggle "Прекидач режима целог екрана (^f)"
#define kStrCmdCtrlKeyToggle "Прекидач емулисаног тастера ‘^m’ (^k)"
#define kStrCmdReset "Ресетуј"
#define kStrCmdInterrupt "Прекид"
#define kStrCmdHelp "Помоћ (покажи ову страну)"

/* Speed Control Screen */
#define kStrCurrentSpeed "Тренутна брзина: ^s"
#define kStrSpeedAllOut "Потпуна"
#define kStrSpeedStopped "Прекидач заустављања (^h)"
#define kStrSpeedBackToggle "Прекидач рада у позадини (^b)"
#define kStrSpeedAutoSlowToggle "Прекидач аутоматског успоравања емулације (^l)" /*Remove the "емулације" if not enough space to display*/
#define kStrSpeedExit "Изађи из контроле брзине"

#define kStrNewSpeed "Брзина: ^s"
#define kStrSpeedValueAllOut kStrSpeedAllOut

#define kStrNewStopped "Заустављено јест ^h."
#define kStrNewRunInBack "Пусти у позадини јест ^b."
#define kStrNewAutoSlow "аутоматско успоравање јест ^l."

#define kStrNewMagnify "Приближи је ^g."

#define kStrNewFullScreen "Цео екран је ^f."

#define kStrNewCntrlKey "Емулисани тастер ‘^m’ је ^k."

#define kStrCmdCancel "одбиј"

#define kStrConfirmReset "Да ли сте сигурни да желите ресетовати емулирани компјутер? несачуване измене ће бити изгубљене, и постоји ризик оштећивања дисковних датотека. Откуцај слово:"
#define kStrResetDo "ресетуј"
#define kStrResetNo kStrCmdCancel

#define kStrHaveReset "Емулисани компјутер ресетован"

#define kStrCancelledReset "Ресетовање одбијено"

#define kStrConfirmInterrupt "Да ли сте сигурни да желите прекинути емулисани рачунар? Ово ће покренути рад било ког инсталираног дебагера. Откуцајте слово:"
#define kStrInterruptDo "прекини"
#define kStrInterruptNo kStrCmdCancel

#define kStrHaveInterrupted "Емулисани компјутер прекинут"

#define kStrCancelledInterrupt "Прекид одбијен"

#define kStrConfirmQuit "Да ли сте сигурни да желите изаћи ^p? Требали бисте угасити емулисани рачунар пре изласка да бисте превентисали корупцију монтираних дисковних фајлова. Откуцајте слово:"
#define kStrQuitDo "изађи"
#define kStrQuitNo kStrCmdCancel

#define kStrCancelledQuit "Излазак одбијен"

#define kStrModeConfirmReset "Контролни мод : Потврди ресетовање"
#define kStrModeConfirmInterrupt "Контролни мод : Потврди прекид"
#define kStrModeConfirmQuit "Контролни мод : Потврди излазак"
#define kStrModeSpeedControl "Контролни мод : Контрола брзине"
#define kStrModeControlBase "Контролни мод (Откуцај ‘H’ за помоћ)"
#define kStrModeControlHelp "Контролни мод"
/* Same suggestion above for "Контролни мод". This may be used in other languages. */
#define kStrModeMessage "Порука (Откуцај ‘C’ да наставиш)"

#define kStrMenuFile "Фајл"
#define kStrMenuSpecial "Special"
#define kStrMenuHelp "Помоћ"

#define kStrMenuItemAbout "О ^p"
#define kStrMenuItemOpen "Отвори дисковну датотеку"
#define kStrMenuItemQuit "Изађи"
#define kStrMenuItemMore "Више команди"

#define kStrAppMenuItemHide "Сакриј ^p"
#define kStrAppMenuItemHideOthers "Сакриј остале"
#define kStrAppMenuItemShowAll "Прикажи све"
#define kStrAppMenuItemQuit "Изађи ^p"

#define kStrCmdCopyOptions "Копирај variation options"
#define kStrHaveCopiedOptions "Variation options копиране"

www.gryphel.com/c/minivmac/local/sr_cyrl - feedback
copyright (c) 2018 - last update 9/26/2018